Địa chỉ: Số 7 - Đường 1A - KCN Biên Hòa - Đồng Nai.
Tel:(84) 0613 - 835677 - Fax: (84) 0613 - 835677